Stary sługa

rzekł do siebie jadąc powoli — nie ma rady! poczęło się, trzeba kończyć; ale to niebezpieczny interes. Teressa mnie w niego uplatała, może być i źle.
Otręby na lat sześć gratka dobra, dorobiłbym się majątku, bo chłopi zamożni i ziemia dobra, choć gospodarstwo zapuszczone — dobry kąsek! ha! Tereśsy w tem głowa!
Byle tylko pannę porwać, muszą ją potem wydać za niego i kto inny jej już nie weźmie; wstyd, plama; pożenią, przyduszą i koniec.
Kiedy ginąć to ginąć, a padać to z dobrego konia. Jeszcze powiedział na lat sześć — i dodał podobno: co zechcesz! Może u targuję na dziedzictwo!
wówczas niech żyje pan Boikowski obywatel, dziedzic, i tylko co nie widać podsędek!
Trzeba szczęścia próbować, wszak to i chłopi mówią: nie wziąwszy na duszę, nie będziesz miał w duszy...
Głos nagle blisko niego odzywający się rozbudził go z tych marzeń; ujrzał przed sobą żebraka, który z lasu ciągnął i pozdrowił go zwykłem!... Niech będzie pochwalony.
— Przeląkł się pan Boikowski.
— Coś za jeden? co tu robisz? zawołał impetycznie.
— Ja! a to wielmożny pan, słowo honoru, widzę nie poznał mnie! wszakiem miał szczęście..
.
— To ty Janie! co ty tu robisz?
— Przechadzam się wielmożny panie; czas i pora śliczna; przytem proszony jestem od przyjaciołki mojej Moszkowej (to dobra kobieta), żebym zaniósł kartelusik do Juchima; nie
mogłem odmówić choć o kuli, gdyż Moszkowę lubię — słowo honoru...
— Oj! aż nadto ją lubisz..
— Nie można nadto kochać bliźniego! sentencjonalnie rzekł Jan.
— A żyd, to tobie bliźni?
— Cóż na to poradzić! takie prawo! Nie tylko żyd bliźni, ale żydówka bliźnia, a żydzięta bliźnięta...
Boikowski choć ponury rozśmiał się.
— Nie potrzymałbyś mi kónia, rzekł — do wsiadania.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 Nastepna>>